Recent Changes

Tuesday, February 20

 1. page Derivadas edited ... EXÁMENES Control de derivadas ... 2BAT 1-10-2008.pdf {Control derivadas 2BAT 1-10-2008.pd…
  ...
  EXÁMENES
  Control de derivadas
  ...
  2BAT 1-10-2008.pdf {Control derivadas 2BAT 1-10-2008.pdf}
  Regresar a 2º de Bachillerato
  (view changes)
  3:19 am

Tuesday, February 21

 1. page Optimizacion de funciones edited ... Problemas optimización con una variable 1 Problemas de optimización con una variable 2 Otro…
  ...
  Problemas optimización con una variable 1
  Problemas de optimización con una variable 2
  Otros
  Otros problemas de optimización 1

  Más problemas resueltos en Vitutor
  Más problemas resueltos en Matemáticas para todos en la red
  (view changes)
  11:48 pm

Friday, February 17

 1. page ESO2_Àlgebra edited ... 64x^{6}-80x^{3}y^{5}+25y^{10}= 81a^{8}-100b^{6}= 6) Expressa l'àrea i el perímetre d'aquest…
  ...
  64x^{6}-80x^{3}y^{5}+25y^{10}=
  81a^{8}-100b^{6}=
  6) Expressa l'àrea i el perímetre d'aquesta figura per mitjà de monomis:
  {triangle.jpg}

  (view changes)
  7:01 am
 2. file triangle.jpg uploaded
  7:00 am
 3. page ESO1_Fraccions edited ... 6) D'un viatge de 540 km en Pere n'ha recorregut les 3/5 al matí i 1/4 al vespre. Quina fracci…
  ...
  6) D'un viatge de 540 km en Pere n'ha recorregut les 3/5 al matí i 1/4 al vespre. Quina fracció del camí li queda per recórrer?. Quants quilòmetres li falten per completar el viatge?.
  7) En Joan regala les 3/7 parts de les seves bales a en Gerard i encara li queden 42. Quantes bales tenia al principi?.
  8) Un ramader ven els 3/4 del nombre de caps de bestiar que té. Més tard els 3/4 de la resta, quedant així 16 caps de bestiar a la ramaderia. Quants animals tenia?
  (view changes)
  6:54 am

Thursday, February 16

 1. page ESO2_Àlgebra edited ... Q(x)= 7x^{4}+2x^{2}-9x-5 R(x)=3x^{2}-2x <span style="display: block; text-align: ce…
  ...
  Q(x)= 7x^{4}+2x^{2}-9x-5
  R(x)=3x^{2}-2x
  <span style="display: block; text-align: center;"><span class="MathJax"><span class="math" style="display: inline-block; width: 17.119em;"><span style="clip: rect(-2.497em 1000em 6.349em -0.381em); display: inline-block; font-size: 120%; height: 0px; left: 0.003em; position: absolute; top: -2.176em; width: 14.234em;"><span class="mrow"><span class="mtable" style="padding-left: 0.196em; padding-right: 0.196em;"><span style="clip: rect(4.747em 1000em 13.593em -0.574em); display: inline-block; height: 0px; left: 0.003em; position: relative; top: -9.42em; width: 13.913em;"><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -6.343em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">9</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">4</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">3</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">7</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -4.804em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">7</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">4</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">9</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -3.266em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//R//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">3</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -1.856em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Calcula//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">:</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.26em;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.574em); left: 0.003em; position: absolute; top: -0.446em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.574em); left: 0.003em; position: absolute; top: 0.965em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">⋅</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//R//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>P(x)=9x4+5x3−7x2+5x−2Q(x)=7x4+2x2−9x−5R(x)=3x2−2xCalcula:P(x)+Q(x)P(x)−Q(x)Q(x)⋅R(x)math
  Calcula
  P(x) + Q(x)
  (view changes)
  1:59 am
 2. page ESO2_Àlgebra edited ... P(x)=9x^{4}+5x^{3}-7x^{2}+5x-2 Q(x)= 7x^{4}+2x^{2}-9x-5 R(x)=3x^{2}-2x $ <span style=&…
  ...
  P(x)=9x^{4}+5x^{3}-7x^{2}+5x-2
  Q(x)= 7x^{4}+2x^{2}-9x-5
  R(x)=3x^{2}-2x $
  <span style="display: block; text-align: center;"><span class="MathJax"><span class="math" style="display: inline-block; width: 17.119em;"><span style="clip: rect(-2.497em 1000em 6.349em -0.381em); display: inline-block; font-size: 120%; height: 0px; left: 0.003em; position: absolute; top: -2.176em; width: 14.234em;"><span class="mrow"><span class="mtable" style="padding-left: 0.196em; padding-right: 0.196em;"><span style="clip: rect(4.747em 1000em 13.593em -0.574em); display: inline-block; height: 0px; left: 0.003em; position: relative; top: -9.42em; width: 13.913em;"><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -6.343em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">9</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">4</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">3</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">7</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -4.804em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">7</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">4</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">9</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -3.266em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//R//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">3</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -1.856em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Calcula//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">:</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.26em;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.574em); left: 0.003em; position: absolute; top: -0.446em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.574em); left: 0.003em; position: absolute; top: 0.965em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">⋅</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//R//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
  Calcula
  (view changes)
  1:57 am
 3. page ESO2_Àlgebra edited ... 8x^5 + 6x^4 - 4x^3 - 2x 3) Siguin els polinomis: P(x)=9x^{4}+5x^{3}-7x^{2}+5x-2 Q(x)= …
  ...
  8x^5 + 6x^4 - 4x^3 - 2x
  3) Siguin els polinomis:
  P(x)=9x^{4}+5x^{3}-7x^{2}+5x-2
  Q(x)=

  Q(x)=
  7x^{4}+2x^{2}-9x-5
  R(x)=3x^{2}-2x $
  <span style="display: block; text-align: center;"><span class="MathJax"><span class="math" style="display: inline-block; width: 17.119em;"><span style="clip: rect(-2.497em 1000em 6.349em -0.381em); display: inline-block; font-size: 120%; height: 0px; left: 0.003em; position: absolute; top: -2.176em; width: 14.234em;"><span class="mrow"><span class="mtable" style="padding-left: 0.196em; padding-right: 0.196em;"><span style="clip: rect(4.747em 1000em 13.593em -0.574em); display: inline-block; height: 0px; left: 0.003em; position: relative; top: -9.42em; width: 13.913em;"><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -6.343em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">9</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">4</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">3</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">7</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -4.804em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">7</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">4</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">9</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -3.266em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//R//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">3</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -1.856em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Calcula//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">:</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.26em;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.574em); left: 0.003em; position: absolute; top: -0.446em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.574em); left: 0.003em; position: absolute; top: 0.965em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">⋅</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//R//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
  ...
  5) Transforma en producte o en el quadrat d'un binomi segons correspongui:
  36a^{4}+36a^{2}b^{4}+9b^{8}=
  [[math]]
  64x^{6}-80x^{3}y^{5}+25y^{10}=
  81a^{8}-100b^{6}=
  (view changes)
  1:56 am
 4. page ESO2_Àlgebra edited ... 8x^5 + 6x^4 - 4x^3 - 2x 3) Siguin els polinomis: P(x)=9x^{4}+5x^{3}-7x^{2}+5x-2 $ Q(x)= …
  ...
  8x^5 + 6x^4 - 4x^3 - 2x
  3) Siguin els polinomis:
  P(x)=9x^{4}+5x^{3}-7x^{2}+5x-2 $
  Q(x)=

  Q(x)=
  7x^{4}+2x^{2}-9x-5 $
  R(x)=3x^{2}-2x $
  <span style="display: block; text-align: center;"><span class="MathJax"><span class="math" style="display: inline-block; width: 17.119em;"><span style="clip: rect(-2.497em 1000em 6.349em -0.381em); display: inline-block; font-size: 120%; height: 0px; left: 0.003em; position: absolute; top: -2.176em; width: 14.234em;"><span class="mrow"><span class="mtable" style="padding-left: 0.196em; padding-right: 0.196em;"><span style="clip: rect(4.747em 1000em 13.593em -0.574em); display: inline-block; height: 0px; left: 0.003em; position: relative; top: -9.42em; width: 13.913em;"><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -6.343em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">9</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">4</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">3</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">7</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -4.804em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">7</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">4</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">9</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -3.266em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//R//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">3</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -1.856em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Calcula//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">:</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.26em;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.574em); left: 0.003em; position: absolute; top: -0.446em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.574em); left: 0.003em; position: absolute; top: 0.965em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">⋅</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//R//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
  ...
  5) Transforma en producte o en el quadrat d'un binomi segons correspongui:
  36a^{4}+36a^{2}b^{4}+9b^{8}=
  [[math]]
  64x^{6}-80x^{3}y^{5}+25y^{10}=
  81a^{8}-100b^{6}=
  (view changes)
  1:55 am
 5. page ESO2_Àlgebra edited ... 8x^5 + 6x^4 - 4x^3 - 2x 3) Siguin els polinomis: % MathType!MTEF!2!1!+- % feqaeaartrvr0aaa…
  ...
  8x^5 + 6x^4 - 4x^3 - 2x
  3) Siguin els polinomis:
  % MathType!MTEF!2!1!+-
  % feqaeaartrvr0aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn
  % hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0l
  % bbf9q8WrFfeuY-Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0-yr0R
  % Yxir-Jbba9q8aq0-yq-He9q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaabaqaciGa
  % caGaaeqabaaaamaaaOabaeqabaGaamiuamaabmaabaGaamiEaaGaay
  % jkaiaawMcaaiabg2da9iaaiMdacaWG4bWaaWbaaSqabeaacaaI0aaa
  % aOGaey4kaSIaaGynaiaadIhadaahaaWcbeqaaiaaiodaaaGccqGHsi
  % slcaaI3aGaamiEamaaCaaaleqabaGaaGOmaaaakiabgUcaRiaaiwda
  % caWG4bGaeyOeI0IaaGOmaaqaaiaadgfadaqadaqaaiaadIhaaiaawI
  % cacaGLPaaacqGH9aqpcaaI3aGaamiEamaaCaaaleqabaGaaGinaaaa
  % kiabgUcaRiaaikdacaWG4bWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaOGaeyOeI0
  % IaaGyoaiaadIhacqGHsislcaaI1aaabaGaamOuamaabmaabaGaamiE
  % aaGaayjkaiaawMcaaiabg2da9iaaiodacaWG4bWaaWbaaSqabeaaca
  % aIYaaaaOGaeyOeI0IaaGOmaiaadIhaaeaacaWGdbGaamyyaiaadYga
  % caWGJbGaamyDaiaadYgacaWGHbGaaiOoaiaaykW7caWGqbWaaeWaae
  % aacaWG4baacaGLOaGaayzkaaGaey4kaSIaamyuamaabmaabaGaamiE
  % aaGaayjkaiaawMcaaaqaaiaaykW7caaMc8UaaGPaVlaaykW7caaMc8
  % UaaGPaVlaaykW7caaMc8UaaGPaVlaaykW7caaMc8UaaGPaVlaaykW7
  % caaMc8UaaGPaVlaaykW7caaMc8UaaGPaVlaaykW7caWGqbWaaeWaae
  % aacaWG4baacaGLOaGaayzkaaGaeyOeI0IaamyuamaabmaabaGaamiE
  % aaGaayjkaiaawMcaaaqaaiaaykW7caaMc8UaaGPaVlaaykW7caaMc8
  % UaaGPaVlaaykW7caaMc8UaaGPaVlaaykW7caaMc8UaaGPaVlaaykW7
  % caaMc8UaaGPaVlaaykW7caaMc8UaaGPaVlaadgfadaqadaqaaiaadI
  % haaiaawIcacaGLPaaacqGHflY1caWGsbWaaeWaaeaacaWG4baacaGL
  % OaGaayzkaaaaaaa!B6E6!
  latex $P(x)=9x^{4}+5x^{3}-7x^{2}+5x-2
  P(x)=9x^{4}+5x^{3}-7x^{2}+5x-2 $
  Q(x)= 7x^{4}+2x^{2}-9x-5 $
  R(x)=3x^{2}-2x $
  <span style="display: block; text-align: center;"><span class="MathJax"><span class="math" style="display: inline-block; width: 17.119em;"><span style="clip: rect(-2.497em 1000em 6.349em -0.381em); display: inline-block; font-size: 120%; height: 0px; left: 0.003em; position: absolute; top: -2.176em; width: 14.234em;"><span class="mrow"><span class="mtable" style="padding-left: 0.196em; padding-right: 0.196em;"><span style="clip: rect(4.747em 1000em 13.593em -0.574em); display: inline-block; height: 0px; left: 0.003em; position: relative; top: -9.42em; width: 13.913em;"><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -6.343em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">9</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">4</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">3</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">7</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -4.804em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">7</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">4</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">9</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">5</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.67em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -3.266em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//R//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">=</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">3</span><span class="msubsup"><span style="display: inline-block; height: 0px; position: relative; width: 1.029em;"><span style="clip: rect(1.862em 1000em 2.696em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -2.497em;"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span><span style="left: 0.58em; position: absolute; top: -2.625em;"><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; font-size: 70.7%;">2</span></span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mn" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">2</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.51em); left: 0.003em; position: absolute; top: -1.856em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Calcula//</span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.26em;">:</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.26em;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">+</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.574em); left: 0.003em; position: absolute; top: -0.446em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//P//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">−</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span><span style="clip: rect(1.798em 1000em 3.208em -0.574em); left: 0.003em; position: absolute; top: 0.965em;"><span class="mtd"><span class="mrow"><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//Q//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span><span class="mo" style="font-family: MathJax_Main; padding-left: 0.196em;">⋅</span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math; padding-left: 0.196em;">//R//</span><span class="mrow"><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">(</span></span><span class="mi" style="font-family: MathJax_Math;">//x//</span><span class="mo"><span style="font-family: MathJax_Main;">)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
  Calcula
  (view changes)
  1:52 am

More