1) Calcula aquestes restes dde fraccions:


Tornar a AA_Fraccions