1) Un sisè dels 2/3 de l'alçària d'Alicia és igual a 17 cm. Quin és la seva alçària?.

2) Un recipient està ple d'aigua fins als 4/5 de la seva capacitat. Es treu la meitat de l'aigua que conté.
a) Quina fracció de la capacitat del recipient s'ha tret?
b) Si la capacitat del recipient és de 80 litres, quants litres queden en el mateix?.

3) Un comerciant té tres tipus de cafè: brasiler, colombià i cubà. El pes total és de 885 kg. Si el pes del cafè brasiler és els 2/5 del total i el del colombià els 2/3 del que queda, quants kg de cafè hi ha de cada classe?.

4) Una finca es divideix en tres parcel·les. La primera és igual als 4/7 de la superfície de la finca i la segona és igual a la meitat de la primera.
a) Quina fracció de la finca representa la tercera parcel·la?;
b) Si l'extensió de la finca és de 14.000 m2 , quin és la superfície de cada parcel·la?.

5) Una màquina teixeix en un dia 1/8 d'una peça de 96 metres. A l'endemà teixeix els 2/7 del que va quedar per teixir el dia anterior.
a) Quants metres ha teixit en els dos dies?.
b) Quina part de la peça queda per teixir?.

6) S'han consumit els 7/8 d'un bidó d'oli. Reposant 38 litres, el bidó queda ple en els seus 3/5 parts. Calcula la capacitat del bidó.

7) Cada vegada que cau al sòl una pilota rebota els 3/5 de l'altura des de la qual ha caigut. Si se la deixa caure d'una altura de 125 metres, a quina altura arribarà després del tercer bot?.


Tornar a AA_Fraccions