1. A un grup de 3r d’ESO de 24 alumnes els 3/8 són nens.
a) Quants nens hi ha?
b) Quantes nenes hi ha?
c) Quina és la fracció de nenes del grup?

2. Un dipòsit conté 6.000 litres d'aigua i en gastem els 5/12. Calcula:
a) Quants litres hem gastat?
b) Quants en queden?
c) Quina fracció queda al dipòsit?

3. Els 5/14 dels alumnes d'un institut són de batxillerat i són 150 alumnes.
a) Quants alumnes té el centre?

4. He comprat un reproductor MP3 per 45€, amb la qual cosa m’he gastat els 3/19 dels meus estalvis.
a) Quant tenia estalviat?
b) Quant hem queda?

5. Hem begut els 11/15 d'una ampolla de refresc i queden 200 ml. Calcula:
a) Quina fracció queda a l'ampolla?
b) De quant era l'ampolla?

6. Avui és la final de l’equip de futbol juvenil. Al camp de futbol 2/3 dels espectadors estan situats als seients laterals, 1/5 en els dos fons, i queden 1.000 localitats lliures. Quants espectadors omplirien totalment el camp?

7. Un institut té 1.260 alumnes. 5/14 són alumnes d’ESO, 1/3 de la resta són de batxillerat, i la resta de cicles formatius.
a) Quants alumnes són d’ESO?
b) Quina fracció dels alumnes són de batxillerat?
c) Quants alumnes són de cicles formatius?

8. L’Aina cobra 1.600€ al mes. 3/8 els dedica a pagar la hipoteca i 3/5 de la resta a despeses diverses (rebuts, menjar, etc)
a) Quant paga mensualment d’hipoteca?
b) Quina fracció dedica a despeses diverses?
c) Quina fracció li queda al mes per estalviar?

9. Cada dia estic 1/3 del temps dormint, 3/8 a la feina, 1/12 menjant.
a) Quantes hores dorm?
b) Quina fracció del dia hem queda lliure?
c) Quantes hores lliures tinc cada dia?

Tornar a AA_Fraccions