1. Un camió porta a la caixa 3/8 de fruita, 2/5 de verdura i 1/6 de patates. Volem saber:
a) Quina fracció de la caixa del camió està ocupada.
b) Quina fracció queda lliure.

2. Un vaixell transporta 2500 quilos de pesca congelada. La quarta part és lluç, els 2/5 de la càrrega són sardines del Cantàbric, i la resta es compon de marisc.
a) Quina fracció del camió està ocupada per marisc?
b) Quants quilos de lluç porta el vaixell?
c) Quants quilos no són sardines?

3. Avui és la final de l’equip de futbol juvenil. Al camp de futbol 2/3 dels espectadors estan situats als seients laterals, 1/5 en els dos fons, i queden 1000 localitats lliures. Quants espectadors omplirien totalment el camp?

4. Un pot de melmelada pesa 250 grams quan és ple només en una cinquena part. Quant pesa quan està ple?

5. Calcula:
a) els tres mitjos de la meitat de 36 €.
b) La quarta part del terç de dotze dotzenes.
c) Els vuit terços del doble de 150 €.
d) Els cinc setens de la dècima part d 350 €.

6. Si cada ampolleta de perfum conté 1/5 de litre, quants litres de perfum necessitarem per omplir 100 ampolletes iguals?

7. Un quilo de patates primerenques val 3 €.
a) Quant valen tres quilos i quart?
b) Quants quilos podràs comprar amb 14 €? Expressa el resultat en forma de fracció.

8. En un contenidor hi ha 300 paquets de sucre d’un quilo.
a) Quants quilos són els 3/5 de la quantitat total?
b) Quants diners s’ingressaran per la venda dels 3/5 de la quantitat total, si el preu de cada paquet és de 2 euros i mig?


Tornar a AA_Fraccions