1) Digues quins d’aquests angles són alterns interns, alterns externs, conjugats interns, conjugats externs i corresponents:
angulos_1.jpg

2) Si l’angle 1 de l’exercici 1 val 64°, quant valdran la resta d’angles?

3) Determina el valor de tots aquesta angles si sabem que l’angle  mesura 124° i l’angle G és recte:
ANGULOS_EN_POLIGONOS.jpg

4) Troba el suplementari de  : 4 si l’angle  = 324° 36' 27"

5) Calcula 5 · ( 12° 28' 49") - 47° 34' 51" .Tornar a ESO1