1) Classifica aquestes fraccions segons siguin pròpies o impròpies:


2) Transforma en nombres mixtos aquestes fraccions:

3) Transforma aquests nombres mixtos en fraccions:

4) Representa aquestes fraccions a la recta numèrica:

fracciones-3.jpg


fraccion-2.jpg

Tornar a Fraccions AA