1. Una persona rep 25,72 euros i 37,28 dòlars. Si gasta 1250 cèntims d’euro i 1 euro equival a 1,169 dòlars, expressa de quants diners disposa al final.
a) En euros.
b) En dòlars.

2. Una corda de 5,36 m de llargària es divideix en trossos de 0,7 m cadascun. Calcula quants trossos s’obtindran i quina llargària de corda sobrarà. I si els trossos són de 0,8 m de llargària?

3. La Nerea feia 1,47 m d’alçada el curs passat i ara la seva estatura és d’1,53m. Quants centímetres ha crescut en un any?

4. Un automòbil de turisme té una tara de 1030 kg i un pes màxim autoritzat de 1495 kg. Si transporta 5 passatgers amb masses de 67,8 kg, 82,5 kg , 73,2 kg, 56,3 kg i 64,3 kg, quina és la massa que pot carregar com a equipatge?

5. Una caixa amb 24 llaunes de conserva té una massa de 12,734 kg. Quina és la massa aproximada de cada llauna?

6. Quantes ampolles de llet de 0,75 l es poden omplir amb la llet d’un bidó de 24,75 l ?

7. Per a muntar una instal·lació elèctrica en una casa es necessiten 98,7 m de cable elèctric. Si cada metre i mig costa 12,8 cèntims d’euro, quant costarà el cable necessari?

8. Un edifici format per planta baixa i 7 pisos té una altura de 29,52 m. Calcula l’altura de cada pis si la planta baixa fa 3,56 m d’altura.

9. Traiem 1,06 kg d’arròs d’una bossa que en conté 2,5 kg. Calcula la massa d’arròs que queda a la bossa. Si repartim la resta de l’arròs en unes altres tres bosses, quina quantitat d’arròs hi haurà en cadascuna d’aquestes bosses?.Tornar a Aula d'acollida