1.- Tres amics han guanyat un premi a la rifa. L’Antoni s’emporta 1/3 del premi, La Carme 2/5 del premi i l’Anna s’emporta 7.000€.
a) De quant era el premi?
b) Quants € li corresponen a l’Antoni i a la Carme?
c) Quina fracció del premi li correspon a l’Anna?

2.- En Lluís vol comprar un estudi a la muntanya que val 30.000€. Per pagar el banc li fa un préstec per un import igual als 2/3 del valor total. El seu pare li deixa els 3/7 del que falta per pagar i ell posa la resta. Quant ha de pagar ell?

3.- En Carles s’ha comprat un scooter que valia 1.400€. Ell té estalviat la quarta part del que val, els seus pares li donen els 2/5 del que li falta i la resta ho paga en 30 mesos sense interessos.
a) Quant té ell?
b) Quant li donen els seus pares?
c) Quant ha de pagar cada mes?

4.- En Joan té 7/10 de l’edat d’en Pere. En Pere té 3/2 de l’edat de l’Antoni. L’Antoni té els 4/5 de l’edat d’en Carles, que té 50 anys.
a) Quants anys tenen cadascun d’ells?

5.- Un recipient té 6 hl de cervesa. La meitat s’envasa en ampolles d’1/3 de litre i la resta en ampolles d’1/5 de litre. Quantes ampolles hi ha de cada classe?

6.- D’un recipient ple d’aigua es treu al matí els 2/5 del seu contingut i a la tarda 1/4 del que quedava. Quina és la capacitat del recipient si al final del dia queden 350 litres?

7.- L’Antoni gasta el dissabte els 2/5 dels seus diners i el diumenge 1/4 del que li quedava. Quants diners tenia si encara li queden 18€?

Tornar a AA_Fraccions