1) Resol aquestes operacions combinades amb fraccions, has de recordar la prioritat d'operacions:


Tornar a AA_Fraccions