1) Escriu com es llegeixen les fraccions següents:2) Escriu les fraccions següents:
a) Sis desens =
b) Tres vuitens =
c) Deu vint-i-tresens =
d) Quinze dinovens =

3) Escriu la fracció que representa la part pintada de cadascun dels gràfics següents:
external image 5octavos.gif
external image 2octavos.gif
external image 1cuarto.gif
external image 2tercios.gif
external image 3cuartos.gif
external image 4quintos.gif
external image 7octavos.gif
external image 6decimos.gif
external image 4septimos.gif
external image 4decimos.gif
external image 1medio.gif
external image 2cuartos.gif
external image 2tercios.gif
external image 5sextos.gif
external image 7octavos.gif

4) Acolorfeix la fracció indicada:
external image fraccn72.gif 2/3
external image fraccn73.gif 3/4
external image fraccn74.gif 5/8
external image fraccn75.gif 2/7
external image fraccn76.gif 1/2
external image fraccn77.gif 3/4
external image fraccn78.gif 1/2
external image fraccn79.gif 2/5
external image fraccn80.gif

5) Escriu la fracció que representa cada situació:
a) D'una rajola de xocolata de 15 preses me'n menjo 6.
b) Divideixo una pizza de 8 parts iguals i en prenem 5.
c) Un paquet de pa de motlle té 24 llesques, i en faig servir 8 per preparar uns sandvitxos.
d) D'un total de 20 cromos de segells n'he canviat 12.

Tornar a AA_Fraccions